Jak jste se o nás dozvěděli?
Seznam
31/262 (12%)
Google
164/262 (63%)
Jiný vyhledávač
21/262 (8%)
Facebook
4/262 (2%)
Rádio
2/262 (1%)
Viděl(a) jsem prodejnu
37/262 (14%)
Viděl(a) jsem firemní auto
3/262 (1%)

 Nákupem výrobků Brita pomáháte

RECYKLACE FILTRŮ

Za vrácení použité patrony sleva na novou

Více ZDE

 Při nákupu nad 1500,- Kč doprava zdarma!

Otázky a odpovědi

Proč potřebuji vodní filtr BRITA?
Voda z kohoutku, přestože není zdraví škodlivá, může obsahovat látky, které ovlivňují její chuť a vzhled. Filtrační konvice na vodu BRITA využívá výměnné filtrační patrony, které snižují obsah těchto látek a zlepšují tak chuť a vzhled vody z kohoutku pro pití a přípravu jídla. Vodní filtry Brita poskytují vaší rodině čistou pitnou vodu se svěží chutí. Zajišťuje skvělou chuť studených nápojů, kávy a čaje. Může zlepšit barvu a vzhled jídla vařeného ve vodě. Chrání nádobí a vybavení domácnosti před usazováním vodního kamene. Je mnohem levnější než voda v láhvích. Domácí zvířata, citlivá na chlór ve vodě z kohoutku, ji mají v oblibě. Řezané květiny déle vydrží a pokojové květiny lépe rostou. Nečistoty, které ovlivňují chuť, zápach a barvu vody z kohoutku zahrnují: Většina dodavatelů vody používá chlór jako bezpečný způsob desinfekce. Je příčinou špatné chuti a zápachu. Sedimentující látky: Jedná se o anorganické látky nebo přirozenou vegetaci. Sedimentující látky se mohou hromadit v rozvodech vody (v domácnosti) a jsou příčinou špatné chuti a zápachu. Tvrdost vody: Tvrdá voda obsahuje rozpuštěné minerály jako je vápník a hořčík. Tyto 2 prvky postupně způsobují tvorbu vodního kamene v rychlovarných konvicích a v zařízení na horkou vodu. Způsobují rovněž špatnou chuť a nehezký povlak na povrchu čaje a kávy.

Je nutné vodu filtrovat i v oblastech s velice vysokou kvalitou běžné pitné vody?
Základním předpokladem používání domácích vodních filtrů BRITA je kvalitní pitná voda dodávaná vodárnou. Domácí vodní filtry BRITA nemohou vodu z nehygienického zdroje přeměnit na pitnou vodu. Některé přednosti produktu, jako snížení tvrdosti vody, jsou zřetelnější v oblastech s tvrdou spíše než měkkou vodou. Ale i v případě měkké vody je použití vodních filtrů BRITA přínosem, především pokud jde o snížení obsahu chloru a těžkých kovů pocházejících z rozvodů vody.

Jak pracují konvice BRITA?
Všechny konvice BRITA pracují na naprosto stejném principu. Do nálevky konvice napustíte vodu z kohoutku (filtrovací konvice BRITA lze použít pouze pro filtraci studené pitné vody). Během pár vteřin voda proteče filtrovací patronou. Pryskyřice iontoměniče sníží tvrdost vody (obsah vodního kamene) a obsah těžkých kovů jako např. mědi a olova, které se mohou vyskytovat ve vodovodním potrubí domácností. Přidaný uhlík eliminuje složky jako chlor a sloučeniny chloru, jenž zhoršují chuť vody. Množení mikroorganismů je zabráněno postříbřením uhlíku. Po přefiltrování se voda velmi dobře hodí k přípravě čaje, kávy, k vaření, dušení a také k zalévání pokojových rostlin.

Co je obsaženo v BRITA filtrovacích patronách?
Filtrovací materiál v BRITA náplních je směs pryskyřice iontové přeměny a postříbřeného uhlíku, které prošly potravinovými testy.

Jaký typ aktivního uhlí se používá ve filtračních patronách BRITA?
Ve filtračních patronách BRITA je aktivní uhlí ve formě granulí společně s měničem iontů a dalším doplňujícím, čistě přírodním produktem: rozdrcenými kokosovými skořápkami.

Co je účelem iontovýměnné pryskyřice?
Iontovýměnné pryskyřice jsou synteticky vyráběné, nerozpustné umělé pryskyřice používané ve formě granulí. Odstraňují z vody z kohoutku některé ionty a uvolňují odpovídající množství jiných iontů do filtrované vody. Cílem je nahradit nežádoucí ionty, jako je olovo nebo měď za vodíkové ionty.

Jak je zajištěna bakteriologická čistota filtračních patron BRITA?
Stříbro je již dlouho známé svými antibakteriálními vlastnostmi a aktivní uhlí používané ve filtračních patronách Brita je speciálně ošetřeno stříbrem (proces se nazývá "bakteriologická stabilizace"). Díky tomu je růst bakterií ve filtrační patroně bezpečně inhibován během celého období použití a navíc je voda v konvici hygienicky čistá, pokud je v kontaktu s filtrační patronou. Přesto je však po 48 hodinách rozumné vodu v konvici vyměnit za čistou.

Moje dítě rozbilo filtrační patronu a snědlo část obsahu ... je to nebezpečné?
Všechny materiály používané ve filtračních patronách Brita jsou netoxické a mají potravinářskou kvalitu. Nejsou tedy v žádném směru nebezpečné. Na výrobcích ale uvádíme "UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ" jako běžné pravidlo.

Co jsou černé částečky v konvici a nejsou škodlivé?
Výjimečně je možné nalézt v konvici malé černé částečky uniklé z filtrační patrony. Jedná se o zbytek uhlí odřený v důsledku tření během dopravy. Může způsobit lehké zabarvení prvních dvou náplní (které by neměly být používány). Je to zcela normální a bez vlivu na výkon filtrační patrony. Obsah filtrační patrony je vhodný pro použití s potravinami a je zcela neškodný. Důkladné namočení, protřepání filtrační patrony s vodou a propláchnutí filtrační patrony (jak je uvedeno v pokynech pro použití) zajistí uvolnění částeček uhlí v této fázi a vyloučí další uvolňování během normálního použití.

Mohou být odfiltrovány bakterie a viry?
Technika karbonového bloku není navržena na odstranění bakterií a virů

Můj pes nepije vodu čerstvě natočenou z kohoutku. Pomůže vodní filtr BRITA?
Obdobně jako jiná zvířata, mají psi dobře vyvinutý čich a chlór ve vodě má pro ně nepříjemný zápach. Proto raději chvíli počkají, dokud chlór nevyprchá. Vaše domácí zvířata si zamilují filtrovanou vodu, protože je z ní odstraněn téměř veškerý chlór.

Jaký je rozdíl mezi změkčovadlem vody a vodním filtrem?
Změkčovadla vody se obvykle dávkují do rozvodů vody a jsou používány k odstranění uhličitanové tvrdosti vody s cílem zabránit tvorbě vodního kamene v zařízení v domácnosti jako jsou pračky. Změkčovadla vody se používají ve formě iontovýměnných pryskyřic, jsou však regenerovány v domácnostech při používání kuchyňské soli (chlorid sodný). Tím dochází k náhradě vápenných iontů za ionty sodíku a zvýšení obsahu sodíku ve vodě. V důsledku zvýšeného obsahu sodíku se nedoporučuje používat takto změkčenou vodu na pití, vaření nebo přípravu jídla. V takovém případě je lépe zajistit oddělený přívod neupravené vody.

Co je odfiltrováváno?
Aktivní uhlí absorbuje chlór, pesticidy a organické nečistoty, zlepšuje chuť a odstraňuje nežádoucí pachy a zabarvení. Obsahuje také inhibitor, který zamezuje tvorbě a šíření bakterií. Iontoměnič (pryskyřice) redukuje vodní kámen a dále pak snižuje množství těžkých kovů, jako je hliník, měď a olovo.

Jak dlouho trvá filtrace?
Filtrovací proces se čtyřmi úrovněmi filtrace trvá průměrně pouhou jednu minutu.

ak často měnit filtrační patronu Maxtra?
Kvalita vody je rozdílná kraj od kraje a mnohdy i den ode dne na stejném místě. Tento střídající se efekt má pochopitelně vliv i na životnost filtrační patrony. Aby jste si mohli být jisti správnou filtrací, měňte filtrační patronu každé čtyři týdny. BRITA filtrovací konvice mají elektronický indikátor “Memo” nebo mechanický indikátor “Calendar” a vždy Vás upozorní na nutnost výměny patrony.

Mohou BRITA domácí vodní filtry odstranit dusičnany?
Kvůli stuktuře filtru se nedá očekávat významná redukce obsahu dusičnanů. BRITA si nedala za úkol redukovat dusičnany. Vodárny musí dodržovat limity dusičnanů stanovené odborníky. Voda ze studny má vyšší dusičnanový obsah. Náš domácí vodní filtr nemůže vyřešit tento problém, protože je vytvořen pouze pro vodu z vodáren.

Umí BRITA domácí vodní filtr odstranit měď?
Iontová přeměna pryskyřice v BRITA filtrovací náplni redukuje dočasnou tvrdost a těžké kovy jako měď a olovo.
Olovo je jedním z nejdéle používaných materiálů. V některých domech je stále voda rozvedena v olověných trubkách. Ve skutečnosti je možné najít stopy olova v každé pitné vodě, ale pokud máte rozvod vody veden v olověných trubkách, může se stát, že se do vody uvolní kousky olova - obzvlášť, když voda v trubkách delší dobu stojí. Obyatelé takových domů většinou nechají vodu před použitím nějaký čas volně vytékat z kohoutku. Vůči stálému příjmu olova jsou citlivé především děti a těhotné ženy.
Měď je těžký kov, ale zároveň jde o prvek, který je životně důležitý. Lidské tělo by mělo ve stravě přijímat 1-2mg mědi denně. Příliš mnoho mědi ale našemu tělu škodí. Stále je tedy diskutabilní použití měděných vodovodních rozvodů. Poškození jater u dětí se někdy svádí právě na příliš vysoký obsah mědi v pitné vodě.
Hliník se často používá při úpravě pitné vody ve vodárnách. Pokud není z vody důkladně odstraněn, můžeme ho ve vodě z kohoutku nalézt. Vysoký obsah hliníku ve vodě může být pro tělo jedovatý.
Filtry BRITA dokážou obsah olova, mědi i hliníku významně redukovat.

Proč se do pitné vody přidává chlor?
Ve vodárnách se přidává do vody chlór s cílem odstranit bakterie a zaručit, že se bakterie znovu neobjeví během mnohakilometrové poutě, kterou voda urazí, než se dostane do vašeho kohoutku. Přestože je množství přidávaného chlóru regulováno a jeho obsah není považován za nebezpečný, nicméně má vliv na chuť a zápach. Navíc existuje možnost reakce s organickými sloučeninami, což vede k tvorbě chlorovaných uhlovodíků, které mohou způsobit zdravotní problémy. Aktivní uhlí ve filtru snižuje obsah chlóru až o 99 %.

Když zůstane voda dlouho v kontaktu s filtrační patronou, nemůže dojít ke smísení kontaminantů z filtrační patrony BRITA s touto vodou?
Ne ... k tomu nemůže dojít ... klíčový proces, který tomu zabraňuje se nazývá VNITŘNÍ VÝMĚNA. Znečišťující látky jsou totiž nejprve absorbovány (na povrchu materiálu) a poté v průběhu dalších několika hodin trvale pohlceny prostřednictvím VNITŘNÍ VÝMĚNY do vnitřní části filtru, takže nemůže dojít k opětovnému uvolnění z povrchu do vody.

Uvnitř balení nově zakoupené filtrační patrony BRITA jsem po otevření sáčku nalezl vlhkost/kapky vody. Proč? Obsah filtrační patrony je udržován během výroby a balení ve vlhku. Kapky vody okolo filtrační patrony jsou zcela normální.

Odstraňují filtry BRITA z pitné vody všechny minerály?
Vodní filtry BRITA z pitné vody odstraňují především minerály, které přispívají k tvrdosti vody. Odstraněny jsou složky, které způsobují přechodnou tvrdost vody způsobující tvorbu vodního kamene během vaření. Nedochází k odstranění všech minerálů z vody. Dochází ke snížení koncentrace vápníku a hořčíku na pryskyřicových měničích kationtů, avšak tyto látky nejsou zcela odstraněny například ani v desalinačních systémech nebo průmyslových závodech, kde se používá reverzní osmóza nebo destilace.

Proč mají čaj, káva a nealkoholické nápoje připravované z filtrované vody lepší chuť?
Voda je velmi dobré rozpouštědlo. S její pomocí odhalujeme aroma kávy, čaje a džusů. Míra dočasné tvrdosti vody je rozhodující pro rozpuštění aromatických látek např. čaje a kávy. S vyšší mírou tvrdosti vody klesá schopnost rozpouštět. S nižším obsahem vodního kamene v pitné vodě je aroma čaje, kávy a džusu odhaleno lépe. Stejně je tomu i u vařeného jídla.

Proč se na čaji uvařeném z vody z kohoutku tvoří povlak a co je příčinou nehezkých kroužků, které se vytvářejí v šálku?
V důsledku přechodné tvrdosti vody, při vaření vody vzniká křída. Křída absorbuje extrakty z čaje, které mění barvu a jsou příčinou nevábného vzhledu a hořké chuti. Toto vše zmizí po dekarbonizaci vody pomocí filtrační patrony BRITA ... čaj je čirý, vůně se plně rozvine a žádné kroužky se v šálku netvoří.

Které domácí spotřebiče mohou být chráněny vodním filtrem proti vodnímu kameni?
Všechny spotřebiče jako kávovar, přístroje na bázi páry, fontánky, atd., které pracují se stáčenou vodou s tvrdostí rozsahu 2 (myšleno 8 dH) a způsobující tvorbu vodního kamene. Tato tvorba vodního kamene může být redukována snížením dočasné tvrdosti.

Je filtrovaná voda totéž jako destilovaná voda?
Vodní filtry Brita odstraňují z vody z kohoutku látky, které mají vliv na její chuť a vzhled, demineralizace je tedy jen částečná. Destilovaná voda je zcela demineralizovaná. Proto nemůže být filtrovaná voda použita tam, kde je požadována voda destilovaná, například v autobateriích.

Je filtrovaná voda BRITA vhodná pro žehlení s napařováním?
Voda BRITA je pro žehlení s napařováním vhodnější než voda z kohoutku. Pro většinu napařovacích žehliček (s hliníkovým povrchem) je však doporučena demineralizovaná voda. Filtrovaná voda je ideální pro žehličky s povrchem z chromové oceli. Pokud nevíte, jaký typ žehličky máte, podívejte se do návodu nebo kontaktujte výrobce žehličky.

Je filtrovaná voda vhodná pro kojence a malé děti?
Ano. I malé děti mají prospěch z výhod filtrované vody, například z odstranění těžkých kovů, jako je olovo a měď. Ale vždy je třeba upozornit, že pro přípravu dětských jídel musí být jakákoliv voda převařena. To platí i pro filtrovanou vodu. Pro kojence je dále nutné hlídat, aby již ve vstupní vodě byl obsah dusičnanů pod příslušným limitem.

Mohu použít filtrovanou vodu pro chov akvarijních ryb?
Vzhledem k citlivosti většiny druhů akvarijních ryb i k těm nejmenším změnám kvality vody a podmínek, jako je teplota a pH, doporučuje BRITA svým zákazníkům nepoužívat filtrovanou vodu pro akvarijní ryby bez předchozí konzultace s odborníkem.

Pokud bych během 4 týdnů nevyužil filtr k přefiltrování 100-150 l, je nutné filtr vyměnit anebo lze dobu užívání přiměřeně prodloužit?
Výrobce doporučuje patronu měnit každý měsíc. Ve svém návodu současně uvádí, že v případě, kdy nepřefiltrujete 100 litrů za první měsíc, můžete patronu používat další měsíc bez jakýchkoliv hygienickych rizik. Pouze účinnost patrony bude snížena. Po dvou měsících by ale patrona měla být vyměněna v každém případě.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen správně fungovat. Dokument o využití cookies

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím